BIOSTYMULATORY
I ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE

Adiuwanty i kondycjonery

Styk

smp styk

UNIWERSALNY ADIUWANT (SURFAKTANT) PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA ZE
ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN I NAWOZAMI DOLISTNYMI

GŁÓWNE ZALETY:

• obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej
• zapobiega znoszniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania
• zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych
• zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę
• dodatek preparatu STYK umożliwia obniżenie wydatku cieczy opyskowej (mniejsza ilość wody na hektar)

Preparat zawiera 81% etoksylowanych alkoholi tłuszczowych.

ZALECANA DAWKA: 0,1 % V/V (100 ML NA KAŻDE 100 L WODY)

Zachęcamy do kontaktu i współpracy

Copyright © 2020, Bednar

KONTAKT

place

Kłębowiec 23, 78-600 Wałcz