POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator – oznacza BEDNAR Agnieszka Bednarek ul. Generała Władysława
2. Andersa 11 78-600 Wałcz NIP 7651474122 REGON 321351060
3. Termin „dane osobowe” oznacza informacje identyfikujące lub umożliwiające
     zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, na przykład, nazwisko, adres e-mail lub adres
     pocztowy.
4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
     zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
     korzysta ze stron internetowych Serwisu.

5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
     za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

7. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
    internetowy, działającą w domenach bednar-walcz.pl

8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
     uzyskuje dostęp do Serwisu.

9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
    mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
    o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

I. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika
na to przetwarzanie, w tym w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług świadczonych poprzez stronę www.bednar-walcz.pl, dane osobowe będą
przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług BEDNAR Agnieszka
Bednarek (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi,
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes
administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług
umieszczonych na stronach www.bednar-walcz.pl do potrzeb Użytkownika, zapewnienie
bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

 

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Możemy gromadzić określone dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon
oraz inne dane kontaktowe), które Użytkownik poda w ramach korzystania ze strony w celach
marketingowych.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe są poufne i podlegają ochronie. W żadnym
wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.

III. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują
następujące prawa:

• prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych oraz prawo żądania sprostowania
   danych,

• prawo do usunięcia danych, o ile wskazują na to przepisy RODO,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
   osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), Użytkownik:

• ma prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
   Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
    na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• ma prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile wynika to z przepisów RODO,
• jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych,
   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych:
bednar@bednar-walcz.pl

IV. Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych w celu ochrony ich przed przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Zarówno proces gromadzenia danych, jak i i przechowywania, zabezpieczone są przed wglądem osób
trzecich.

Cookies

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
    W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
    wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
    pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
    i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
    nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
    wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies
    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
    do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
    usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
    jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
   Użytkownika.

   b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
   do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
   nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych
   nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
   z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego
    Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
    funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
    a. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
          i.     utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
                  nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

          ii.   poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
                 weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

          iii.   optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    b. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
    c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
        pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator
        Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

    b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
        analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
    Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
    do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
    Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
    konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
    blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
    bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika.
    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
    w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
    w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Zmiana ustawień przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie Cookies

………………….

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Uwaga!

Opisy środków ochrony roślin zawarte na stronie internetowej www.bednar-walcz.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Copyright © 2017, Bednar

KONTAKT

place

ul. Generała Władysława Andersa 11, 78-600 Wałcz