BIOSTYMULATORY
I ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE

home

Oferta > Biosymulatory i środki wspomagające > Lignohumat Super

Poprawa jakości gleby

Lignohumat Super

agrarius Lignohumat

PREPARAT HUMUSOWY Z MIKROELEMENTAMI
• poprawia właściwości gleby: strukturę, wilgotność, przepuszczalność, wietrzenie
• poprawia właściwości buforowe i pH gleby
• sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory podnosząc aktywność biologiczną podłoża
• wspomaga ukorzenianie
• aktywuje enzymy
• łagodzi stres
• pobudza fotosyntezę
• generuje tworzenie azotu i fosforu
• poprawia skuteczność nawozów mineralnych
• chroni przed transpiracją, patogenami i nadmiernym promieniowaniem UV

Zachęcamy do kontaktu i współpracy

Copyright © 2020, Bednar

KONTAKT

place

Kłębowiec 23, 78-600 Wałcz