BIOSTYMULATORY
I ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE

Wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin

Kaishi

kaishi

STYMULATOR ROZWOJU ROŚLIN
Kaishi jest produktem zawierającym aminokwasy wytworzone w procesie
hydrolizy enzymatycznej białek pochodzenia wyłącznie roślinnego.

Kaishi jest zalecany szczególnie do stosowania po okresach stresu (np. wysokie
temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin), lub podczas
kluczowych i wymagających stadiów rozwojowych roślin uprawnych.

Ze względu na charakter zwilżający formulacji Kaishi, zaleca się również jego stosowanie
wraz z nawozami dolistnymi w celu poprawy pobierania składników pokarmowych.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych
oraz opryskiwaczy ręcznych

ZAWIERA L-AMINOKWASY POCHODZENIA ROŚLINNEGO.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy

Copyright © 2020, Bednar

KONTAKT

place

Kłębowiec 23, 78-600 Wałcz